Medlem av ATA och SFÖ                                             Norsk frilansöversättare    

INDEX
HEMINITIATIV
SPRÅK
VERKTYG

PRISINFO
PAYPAL

MERITER/CV
GODA RÅD

KONTAKT

COPYRIGHT

 

gODA RÅD VID KÖP AV ÖVERSÄTTNINGAR                                                                                        (Källa: SFÖ - m/godkännande)                                                                                   

 

 

Goda råd

När du vänder dig till en översättare är det bra om du har vissa fakta klara.

SPRÅK Språk och språkriktning (brittisk eller amerikansk engelska, portugisiska för Portugal eller Brasilien, etc).

VAD TEXTEN SKA ANVÄNDAS TILL Internt/externt bruk, säljbroschyr, avtal för kännedom etc?

MÅLGRUPP Tekniker, konsumenter, specialister …

ÄMNESOMRÅDE OCH TEXTMÄNGD Information om ämnesområde och teknisk svårighetsgrad gör att översättaren kan bedöma om han/hon är rätt person för uppdraget. Skicka gärna några typiska sidor för bedömning.

UTFORMNING Ska översättningen levereras som ett rent textdokument eller omfattar uppdraget också layout och sättning? Ska texten monteras för senare tryckning?

TYDLIGT MANUS Ge översättaren ett godkänt och tydligt manus, helst både i elektronisk form (på diskett eller via e-post) och som utskrift på papper.

LEVERANS Hur lång tid får översättaren på sig? Vart och hur ska texten levereras och i vilket format? E-post eller vanlig post? Word-fil eller annat alternativ?

Ett översättningsuppdrag kan ge upphov till diskussion. Försök att bidra med så mycket information som möjligt.

REFERENSMATERIAL Förse översättaren med så mycket referensmaterial som möjligt som kan underlätta översättningen, t ex beskrivningar av liknande produkter, interna ordlistor och allmän information om er själva (årsredovisning, broschyrer etc). Med bra referensmaterial är det lättare för översättaren att tillämpa den terminologi som ditt företag eller din bransch använder.

KONTAKTPERSON Översättaren kan ha stor nytta av en kontaktperson med specialistkunskaper inom det aktuella området.

ANPASSNING Diskutera med översättaren om texten behöver anpassas till lokala förhållanden.

GOTT OM TID Planera så att översättaren får gott om tid för uppdraget. Uttryck och formuleringar mår bra av att "mogna". Vid alltför snabb leverans finns risk för sämre kvalitet.

GRANSKNING Låt gärna ert kontor eller er representant på den lokala marknaden få yttra sig om de färdiga texterna. Gör alltid eventuella ändringar i samarbete med översättaren.

Det ligger mycket arbete och diskussioner bakom de texter ni lämnar för översättning. Översättaren har stått utanför den processen. Ge översättaren tid och möjlighet att lära känna dig och ditt företag.

PROFESSIONELLT SAMARBETE Bygg upp en professionell relation med en eller flera översättare så lär de sig era önskemål, er stil och er terminologi. Det tjänar alla på.

LÅNGSIKTIGT SAMARBETE Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Även om man är expert på ett visst språk och ett visst område kan man inte veta allt. Översättare har ofta vissa specialområden, men de kan inte alltid veta vilka uttryck och termer som ett enskilt företag föredrar att använda. Därför kan översättaren och kunden behöva "arbeta ihop sig". Se gärna ett eller ett par inledande uppdrag som en investering för ett gott framtida samarbete.

MODERSMÅL De flesta översättare har flera frånspråk men bare ett tillspråk - modersmålet. Ett mindre antal översättare har emellertid kompetens att översätta till mer än ett språk.

ANVÄNDNING En översättning är oftast gjord för ett specifikt användningstillfälle. Kontakta översättaren för eventuella justeringar om du vill använda den i andra sammanhang.
 

Copyright © 2001-2009 by Liss Myrås/NordicTranslation