Medlem av ATA och SFÖ                                               Norsk frilansöversättare     

INDEX
HEMINITIATIV
SPRÅK
VERKTYG

PRISINFO
PAYPAL

MERITER/CV
GODA RÅD

KONTAKT

COPYRIGHT

 

INITIATIV OCH GRUNDPRINCIPER

 

 

KVALITET

Eftersom man bör se på kvalitet som en övergripande faktor inriktar jag mig på ämnen som jag är förtrogen med. Jag påbörjar aldrig översättningsuppdrag jag inte är lämplig för, då vill jag hellre erbjuda mig att överlämna uppdraget vidare till duktiga och pålitliga översättare efter överenskommelse med kunden. Som en extra kvalitetssäkring har jag tillgång till korrekturläsare som efter din önskan grundligt och noga går genom dokumenten före leverans.

 

FLEXIBILITET

Som frilansande översättar är jag flexibel och van vid att anpassa mig efter varje kunds önskemål. Jag kan också vara disponibel för brådskande översättningsuppdrag, men alltid inom vissa gränser med praktisk genomförbara tidsfrister, för att säkra kvalitet och noggrannhet i dina texter.

 

ENGAGEMANG

Jag arbetar som frilansöversättare på heltid och trivs verkligen med mitt arbete. 

Från mig kan du förvänta:

 

* full uppmärksamhet riktad mot ditt projekt

* strävan efter att åstadkomma ett optimalt resultat 

* ett entusiastiskt engagemang i själva ämnet

 

PERSONLIG SERVICE

Som frilansande översättare kan jag erbjuda dig personlig service som koncentrerar sig på dina specifika önskningar och behov. Dina ideer och begrepp vill klart och tydligt presenteras för mig eftersom jag mottar dessa direkt från dig. Jag påtar mig heller inte för många projekt samtidigt, detta för att du skall kunna känna dig trygg på att jag enbart vill koncentrera mig på just ditt projekt.

 

Du är självklart välkommen att kontakta mig för ytterligare information!

    

Copyright © 2001-2009 by Liss Myrås/NordicTranslation