Medlem av ATA og SFÖ                                                     Norsk Frilansoversetter   

INDEX
HJEM
INITIATIVER
SPRÅK
VERKTØY

PRISINFO
PAYPAL

LAST NED CV
GODE RÅD

KONTAKT

COPYRIGHT

 

INITIATIVER OG GRUNNPRINSIPPER

 

 

KVALITET

Siden man bør se på kvalitet som en overordnet faktor konsentrere jeg meg på emner som er velkjente for meg. Ta gjerne en kikk på  Gode Råd for å få tips om hvordan man ytterligere kan forbedre kvaliteten på sluttresultatet både før, under og etter et oversettingsprosjekt. Som en ekstra kvalitetssikring samarbeider jeg med faste korrekturlesere som (etter ønske fra deg) grundig og nøyaktig går igjennom dokumentene før levering. 

 

FLEKSIBILITET

Som frilansoversetter har jeg forståelse for og er vant til å yte fleksibilitet og tilpasning etter hva hver enkelt kunde ønsker. Jeg er også tilgjengelig for hastende oppdrag, men alltid innenfor rimelighetens grenser og med overkommelige tidsfrister, dette for å sikre kvalitet og nøyaktighet av dine tekster .

 

PÅLITELIGHET

Jeg tror på ærlighet og respekt mellom meg og deg som kunde. Jeg påtar meg ikke oversettelsesoppdrag som jeg ikke er kompetent til, da vil jeg heller tilby meg å sende oppdragene videre til dyktige og pålitelige kollegaer, selvsagt etter avtale med deg som kunde. Du kan derfor kjenne deg trygg på at oppdraget ditt er i gode hender hos meg

 

ENGASJEMENT

Jeg arbeider som oversetter på fulltid og engasjerer meg virkelig i mitt arbeid. Fra meg kan du forvente deg:

 

* full oppmerksomhet rettet mot prosjektet ditt

* bestrebelse etter å oppnå optimale resultater 

* et personlig engasjement og interesse for selve emnet

 

PERSONLIG SERVICE

Som frilansoversetter kan jeg gi deg personlig service som en integrert del av arbeidsprosessen. Dine ideer og konsepter vil klart og tydelig presenteres for meg ettersom jeg vil motta disse direkte fra deg. Jeg påtar meg ikke for mange prosjekt samtidig, derfor kan du være trygg på at jeg fullt og helt vil konsentrere meg om akkurat ditt prosjekt.

 

 

Du er selvsagt velkommen til å kontakte meg for ytterligere informasjon!       

 

 

Copyright © 2001-2009 by Liss Myrås/NordicTranslation